Szczesiak PR

SPRAWNA KOMUNIKACJA – KORESPONDENCJA I KOMUNIKATY PRASOWE

Warsztat łączący elementy analizy i pisania tekstów.

Zajęcia będą oparte na:

  • materiałach własnych Klienta,
  • analizie tekstów, tj. wskazaniu ich mocnych i słabych stron,
  • ćwiczeniach przygotowanych specjalnie dla uczestników warsztatów.

Korzyści z warsztatu:

  • Wprowadzenie do codziennej praktyki tekstów poprawnych językowo, o przejrzystej strukturze i poprawnej kompozycji.
  • Poprawa komunikatywności i atrakcyjności tekstów oraz ich skuteczności.
  • Zwiększenie świadomości językowej uczestników warsztatów.
  • Wypracowanie standardów pisemnej komunikacji.

Całodzienny warsztat dla zamkniętych grup (8-12 osób), prowadzony przez językoznawcę  z Instytutu Dziennikarstwa UW, dr. Grażynę Majkowską.

Created by 10 Fingers Design