Szczesiak PR

Krótka forma – Komunikacja 2.0

Kończy się pierwsze dwudziestolecie XXI wieku. Jesteśmy w środku rewolucji komunikacyjnej, objawiającej się rozkwitem nowych narzędzi komunikacyjnych, fenomenem Internetu i mediów społecznościowych. Swoboda i łatwość błyskawicznego upowszechniania treści tekst/audio/wideo powoduje konieczność nowego spojrzenia na ich właściwości w zastosowaniach profesjonalnych.
Jednocześnie współczesne technologie komunikacyjne i social media to nowy świat możliwości w budowaniu wizerunku firmy i osób oraz potężne kanały przekazu, które mogą nadać nowy impet biznesowi i jego kontaktom z interesariuszami.

Kluczem do współczesnej komunikacji stała się krótka forma i umiejętność posłużenia anegdotą, historią, przykładem:

  • Tweet.
  • Slogan.
  • Ilustracja.
  • Metafora.

Podczas zajęć zajmiemy się:

  • Rozwojem umiejętności syntetycznego i barwnego przekazywania głównej myśli.
  • Doskonaleniem techniki puentowania wywodu.
  • Zwiększeniem skuteczności budowania komunikatów łatwych do zapamiętania i tym samym poprawą efektywności komunikacyjnej komunikatów tworzonych przez uczestników warsztatu.

Zajęcia dla 2-6 osób poprowadzą eksperci ds komunikacji publicznej: dr Marek Kochan i Bogdan Szczesiak

Created by 10 Fingers Design